Das Schöne passiert
Wenn Man Grenzen passiert
SA 29.09.18 - SO 07.10.18

Conferentie “Leren aan de grens”

Euregio onderwijs, Karin Straus (.pdf)
Leren aan de grens, Paul Sars (.pdf)

60 jaar Euregio

“Niet grenzen aan de groei, maar groeien aan de grens”, dit motto van grensoverschrijdende samenwerking vertalen we graag naar de jeugd en het onderwijs in de Euregio. In het kader hiervan vindt er donderdag 4 oktober 2018 bij de Saxion University of Applied Sciences in Enschede een Euregionale conferentie “Leren aan de grens” plaats. Laat je in deze conferentie inspireren over het belang van onderwijs als basis voor een bloeiende en groeiende grensregio met Duitse en Nederlandse onderwijspartners, overheidsprofessionals uit de grensregio’s en natuurlijk jongeren.

Rob Welten (Voorzitter Euregio) opent de conferentie en Onno van Veldhuizen (Burgemeester Enschede) en Annemieke Traag (Gedeputeerde Provincie Overijssel) geven een interview over het belang van grensoverschrijdende samenwerking.
In de ochtend gaan we in op de gezamenlijke geschiedenis van beide landen en de verbindende rol van Euregionaal onderwijs met sprekers zoals Karin Straus (Ambassadeur Euregionaal Onderwijs).

Laat je in de middag inspireren door de vele grensoverschrijdende initiatieven. Vanuit het PO-VO-MBO-Hoger Onderwijs laten we voorbeelden en best practices zien in workshops zoals erkenning van diploma’s door Lambert Teerling, het project Nachbarsprache & buurcultuur door Dr. Sabine Jentges/Prof. Dr. Paul Sars (Nederland-Duitsland-Studies/Duitse taal en cultuur Radboud Universiteit) en het expertisecentrum Buurtalen Primair Onderwijs (Nuffic) en de Saxion University of applied sciences.

Programma

10.00 uur Ontvangst Muzikale Start (Konrad Koselleck DUO)
10.30 uur Welkom Rik Eijsink, Saxion University of Applied Sciences en toelichting programma, moderator Bettina Fabich
10.35 uur Welkom en opening door Rob Welten, voorzitter EUREGIO
10.40 uur Video Raymond Knops (Staatssecretaris Grensoverschrijdende samenwerking) en interview Onno van Veldhuizen (Burgemeester Enschede), Annemieke Traag (Gedeputeerde Provincie Overijssel)
11.00 uur Paul Sars: De ontwikkeling van Euregio’s en het leren van ‘Nachbarsprache & buurcultuur’
Karin Straus: Euregionaal onderwijs in Limburg
11.50 uur Onderwijs Forum Euregionaal onderwijs en grensoverschrijdende samenwerking op het snijvlak onderwijs-arbeidsmarkt

 • Eduard Hüffer (Ondernemer en honorair consul Nederland in Duitsland)
 • Ben Kuipers (Ondernemer en honorair consul Duitsland in Nederland)
 • Alfons Timmerhuis (Voorzitter college van bestuur Stichting Consent Enschede)
 • Karin Straus (Ambassadeur Euregionaal Onderwijs Limburg)
 • Paul Sars (Professor Duitse taal en Cultuur / Nederland-Duitsland-Studies Radboud Universiteit)
 • Rik Eijsink (Directeur International Business School, Saxion)
12.45 uur Lunchpauze, hoofdgebouw Saxion, M.H. Tromplaan 28
Tijdens de lunchpauze side-event: “Grenzhoppers goes Twente” en speeddaten

Uit het PO-VO-MBO-Hoger Onderwijs laten we voorbeelden en best practices zien in workshops.

14.00-15.00 Workshop ronde 1
15.15-16.15 Workshop ronde 2
16.30 uur Plenair Einde: Aanbieden aanbevelingen aan Tom Lamers, Adjunct Directeur, Euregio
17.30 uur Einde

Ronde 1: 14.00 – 15.00 uur

Workshop 1.1: Klooien met Duits

Het Saxion/APO, Academie voor Pedagogiek en Onderwijs, een vijftal scholen uit Enschede, 3 scholen uit Duitsland en de gemeente Enschede gaan in co-creatie docenten en scholen faciliteren om te experimenteren met elkaars taal en cultuur in het basisonderwijs.
Doelgroep: Leerkrachten en lesgevers primair onderwijs, professionals
Door: Hennie Oude Maatman (Bureau Internationalisering APO), Willem Verdaasdonk (Saxion), Kreuzschule (Heek)

Workshop 1.2: Speurtochten in de grensregio; samen de buurtaal leren in de grensregio

In het kader van het Interregproject Nachbarsprache & buurcultuur ontwikkelt Dr. Jentges met haar team een lesmethode en bijbehorend materiaal, waarbij het leren van de buurtaal en -cultuur plaatsvindt door gemeenschappelijke leerprocessen van Duitse en Nederlandse VO-leerlingen. Samen verkennen zij de grensregio, gaan op zoek naar sporen en herkenningspunten van de eigen taal en cultuur in het buurland, stuiten op verschillen en eigenaardigheden.
In de workshop belicht Sabine Jentges de didactische achtergrond en presenteert vervolgens het tot op heden ontwikkelde materiaal. De workshop sluit aan bij de korte presentatie van het Interregproject Nachbarsprache & buurcultuur tijdens de ochtendsessie, door prof. dr. Paul Sars.
Doelgroep: Docenten Voortgezet Onderwijs en leidinggevenden onderwijsinstellingen, professionals
Door: mw. Dr. Sabine Jentges (Radboud Universiteit)

Workshop 1.3: Erkenning van diploma’s in het MBO

Problemen bij de erkenning van diploma’s in het MBO tussen Nederland en Duitsland worden veelal gezien als belangrijke barrières voor het functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Deze workshop biedt een genuanceerd beeld over het “erkenningsprobleem”. In deze workshop wordt duidelijk waar daadwerkelijk problemen bestaan met betrekking tot erkenning van diploma’s. Veel vermeende erkenningsproblemen hebben echter vooral te maken met gebrek aan transparantie van de opleidingsstructuren en inhouden. Voorts bestaan er veel vooroordelen bij werkgevers over de kwaliteit van de beroepsonderwijs in het buurland. De workshop biedt een analytisch begrippenkader voor het begrijpen van het beroepsonderwijs bij de buren en toont concrete instrumenten die bij dragen aan het vergroten van de acceptatie van MBO diploma’s uit het buurland.
Doelgroep: Leerkrachten en professionals
Door: Lambert Teerling, onafhankelijk adviseur voor beroepsopleidingen en is sinds 20 jaar actief in de Nederlands- Duitse grensstreek.

Workshop 1.4: Hoe draagt Saxion University of Applied Sciences bij aan grensoverschrijdende samenwerking?

Hoe draagt Saxion bij aan grensoverschrijdende samenwerking? Twee voorbeelden – Studenten en bedrijven vertellen uit de praktijk!

 1. Uw bedrijf versterken met Duitse HBO-talenten/Verstärken Sie ihr Unternehmen mit niederländischen Hochschultalenten Sascha Leuftink (Cross Border Talent). Het CBT-team zorgt voor een grensoverschrijdende samenwerking tussen een student/trainee en een bedrijf via een afstudeerstage en aansluitend traineeship.
 2. Nederlandse HBO – opleiding: een groot succes in het Duitse werkveld /Niederländisches Hochschulstudium: ein großer Erfolg im deutschen Arbeitsfeld Diana Kostede (Social Work). Al 25 jaar bestaat de Duitstalige deeltijdopleiding Social Work, eerder  Sozialpädagogik. Dit maakt AMM een Euregionale academie die gebruik maakt van het beste van beide kanten van de grens.

Studenten en bedrijven vertellen uit de praktijk wat zij ervaren!
Doelgroep: studenten, bedrijven, leerkrachten en professionals
Door: Marion Hemsing (International Office Saxion), Sascha Leuftink (Cross Border project Saxion), Diana Kostede (AMM Saxion)

Workshop 1.5: Beroepsonderwijs: Interreg V Leren zonder Grenzen

In de grensregio ontwikkelt zich een Euregionale arbeidsmarkt. De grote vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten zal de grenzen tussen de Nederlandse en Duitse arbeidsmarkt meer en meer doen verdwijnen. De beroepsbeoefenaar die over de juiste Euregionale competenties beschikt kan ten volle van deze ontwikkeling profiteren. Alle reden voor beroepsopleiders (D,NL) om de handen ineen te slaan en deze competentieontwikkeling gezamenlijk vorm te geven. Wat beroepsvaardigheden betreft, maar ook op het punt van de interculturele – en taal-competenties. Gezamenlijke onderwijs (brug) modules en grensoverschrijdende snuffel-stages maken daarbij deel uit van het curriculum.
Het doel van het Interreg project Leren zonder Grenzen is het in branche tandems (NL,D) deze onderwijstrajecten te ontwikkelen en implementeren. Het Hoe en Wat wordt in de workshop uiteengezet. En ook de mogelijkheid om met nieuwe tandems actief deel te gaan nemen.
Doelgroep: alle bij het beroepsonderwijs betrokkenen: management/beleidsadviseurs/docenten (V)MBO/Berufskollegs, IHK, HWK, gemeenten, vertegenwoordigers opleidingsbedrijven.
Door: Marcel Wiggers (ROC van Twente) en Stan Buil (Graafschapscollege)
 
 

Ronde 2: 15.15 – 16.15 uur

Workshop 2.1: Buurtaal voor allemaal!

Benieuwd naar Buurtaal in de klas? In deze workshop geeft het Kenniscentrum buurtalen van Nuffic praktische informatie en handvaten voor het (starten met) buurtaalonderwijs in het basisonderwijs. Met als best practice in de Euregio het project “Spreek je Buurtaal” in het basisonderwijs.
Doelgroep: Leerkrachten en lesgevers primair onderwijs, professionals
Door: Floor Haanstra, Riet Steffann (Nuffic)

Workshop 2.2: Speurtochten in de grensregio; samen de buurtaal leren in de grensregio

In het kader van het Interregproject Nachbarsprache & buurcultuur ontwikkelt Dr. Jentges met haar team een lesmethode en bijbehorend materiaal, waarbij het leren van de buurtaal en -cultuur plaatsvindt door gemeenschappelijke leerprocessen van Duitse en Nederlandse VO-leerlingen. Samen verkennen zij de grensregio, gaan op zoek naar sporen en herkenningspunten van de eigen taal en cultuur in het buurland, stuiten op verschillen en eigenaardigheden.
In de workshop belicht Sabine Jentges de didactische achtergrond en presenteert vervolgens het tot op heden ontwikkelde materiaal. De workshop sluit aan bij de korte presentatie van het Interregproject Nachbarsprache & buurcultuur tijdens de ochtendsessie, door prof. dr. Paul Sars.
Doelgroep: Docenten Voortgezet Onderwijs en leidinggevenden onderwijsinstellingen, professionals
Door: mw. Dr. Sabine Jentges (Radboud Universiteit)

Workshop 2.3: Erkenning van diploma’s in het MBO

Problemen bij de erkenning van diploma’s in het MBO tussen Nederland en Duitsland worden veelal gezien als belangrijke barrières voor het functioneren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Deze workshop biedt een genuanceerd beeld over het “erkenningsprobleem”. In deze workshop wordt duidelijk waar daadwerkelijk problemen bestaan met betrekking tot erkenning van diploma’s. Veel vermeende erkenningsproblemen hebben echter vooral te maken met gebrek aan transparantie van de opleidingsstructuren en inhouden. Voorts bestaan er veel vooroordelen bij werkgevers over de kwaliteit van de beroepsonderwijs in het buurland. De workshop biedt een analytisch begrippenkader voor het begrijpen van het beroepsonderwijs bij de buren en toont concrete instrumenten die bij dragen aan het vergroten van de acceptatie van MBO diploma’s uit het buurland.
Doelgroep: Leerkrachten en professionals
Door: Lambert Teerling, onafhankelijk adviseur voor beroepsopleidingen en is sinds 20 jaar actief in de Nederlands- Duitse grensstreek.

Workshop 2.4: Double Degree- Universiteit Twente

De Universiteit Twente en de Westfälische Wilhelms Universität Munster hebben een joint-degree bachelor programma en een double-degree master programma opgezet. In deze workshop gaat het over wat dit betekent en wat de weg er naar toe inhoudt. Maar ook waarom je het wel of niet zou moeten willen, hoe de samenwerking met NVAO en AQAS is verlopen en hoe de officiële erkenning in het buitenland is geregeld.
Doelgroep: Studenten, leerkrachten, professionals
Door: Rik Reussing, Universiteit Twente

Workshop 2.5: Erasmus+ subsidiemogelijkheden

Het kenniscentrum Nuffic praat je bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen Erasmus+ en neemt je mee door de belangrijkste informatie die je nodig hebt voor het doen van een succesvolle subsidieaanvraag, aan de hand van een aansprekend voorbeeld van een internationaal onderwijsprogramma van het Bonhoeffer College Bruggertstraat. Dit geldt voor zowel professionaliseringsactiviteiten in het buitenland als voor samenwerking met het buitenland. Aan het einde van de sessie weet je welke mogelijkheden Erasmus+ jouw organisatie biedt om te leren aan de grens.
Doelgroep: Docenten, bestuurders, directeuren van scholen in het PO en VO die graag willen weten hoe ze Erasmus+ kunnen inzetten om grensoverschrijdend te leren en te groeien. Deze sessie richt zich alleen op het primair en voortgezet onderwijs.
Door: Bart van den Elzen (Nuffic), Loes Kendle (Bonhoeffer College, Bruggertstraat).

Event Hours(1)

 • 04.10.2018

  10.00 - 17.30

  Saxion/Academie Pedagogiek & Onderwijs Edith Stein gebouw Van Galenstraat 20
  Toegang: Bent u geïnteresseerd om deel te nemen? Neem dan contact op met DTW2018@enschede.nl