Das Schöne passiert
Wenn Man Grenzen passiert
SA 29.09.18 - SO 07.10.18

Duits is hip!

De Duitse taal en cultuur worden steeds belangrijker in het onderwijs. Daarom stond op woensdag 26 september bij een aantal scholen de ochtend in het teken van Duits.

Verschillende scholen presenteerden bij de Paulusschool hun aanpak. Hierbij kan je denken aan naschoolse taallessen. Of het aanleren van de Duitse of Nederlandse taal in een vroeg stadium van het basisonderwijs. Maar ook een projectmatige aanpak waarbij Robotica de verbindende schakel is, is een goed voorbeeld.

De diverse vormen waarin een buurtaal geleerd kan worden, heeft ook andere scholen geïnspireerd en geënthousiasmeerd. De eerste contacten tussen scholen zijn die ochtend al gelegd voor een vervolg.


Een impressie